Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Atlas Yoga – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan Atlas Yoga op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Path to Health Houten BV heeft zijn officiële zetel op Kruisboog 26, 3994 AE Houten.

Atlas Strippenkaart: een 5-les kaart, een 10-les kaart of een 20-les kaart, als bedoeld in artikel 4.

Introductieaanbiedingen: een proefles plus een gratis of een maand onbeperkte yoga.

Abonnement: het lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Atlas Yoga, uitgegeven door AtlasYoga en betaald door de cursist.

Losse les: een enkele yogales bij Atlas Yoga voor deelname en betaling door de cursist

Cursist – deelnemer aan een door Atlas Yoga verzorgde yogales, workshop of cursus.

Website – de website van Atlas Yoga: www.atlasyoga.nl

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID, GELDIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Atlas Yoga als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door Atlas Yoga schriftelijk zijn bevestigd. Atlas Yoga behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.atlasyoga.nl.
2.3 Deelname aan de lessen, workshops of cursussen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Daarbij accepteer je het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel.
Atlas Yoga geeft onderstaande richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:
           – raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent;
           – als je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent voordat je met een les, cursus, of workshop begint;
           – luister en volg de instructies op van de docent;
           – luister goed naar je eigen lichaam en je lichamelijk beperkingen;
           – doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn;
           – stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd;
           – deelname aan de lessen, workshops en cursussen geschiedt volledig op eigen risico;
           – Atlas Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel;
           – Atlas Yoga behoudt zich het recht voor deelname aan lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent;
           – Atlas Yoga is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist. 

2.4 Hoewel wij ernaar streven alleen correcte informatie op onze website te verstrekken, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Atlas Yoga biedt de volgende mogelijkheden om yogalessen bij Atlas Yoga bij te wonen:

ARTIKEL 3 ABONNEMENTEN

3.1  Off-peak onbeperkt,

3.1.1 Met je Off-peak abonnement kun je naar yogalessen tussen 9.00-17.00. Op www.atlasyoga.nl vind je het actuele rooster.
3.1.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.1.3 Je abonnement gaat in op de dag dat je jezelf registreert voor het abonnement op www.atlasyoga.nl (activatiedatum).
3.1.4 Je abonnement is doorlopend
3.1.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.
3.1.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.1.7 Abonnementsvormen en bijhorende tarieven staan op www.atlasyoga.nl vermeld.
3.1.8 Zorg bij afwezigheid voor een nader definiere annulering van je gereserveerde plek in een les.
3.1.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: info@atlasyoga.nl 
3.1.10 De opzegtermijn van een abonnement is 1 maand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale looptijd van je abonnement. Je kunt de ingangsdatum van je abonnement inzien in je profiel op www.atlasyoga.nl.
3.1.11 Na een minimumperiode van 3 maanden, kun je eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor 1 volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen.
3.1.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht.


3.2 Onbeperkt Lessen – minimale 8-maanden

3.2.1 Met je abonnement kun je naar elke yogales op het rooster. Op www.atlasyoga.nl vind je het actuele rooster.
3.2.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.2.3 Je abonnement gaat in op de dag dat je jezelf registreert voor het abonnement op www.atlasyoga.nl (activatiedatum).
3.2.4 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is 8 maanden.
3.2.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.
3.2.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.2.7 Abonnementsvormen en bijhorende tarieven staan op www.atlasyoga.nl vermeld.
3.2.8 Zorg bij afwezigheid voor een annulering van je gereserveerde plek in een les.
3.2.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: info@atlasyoga.nl 
3.2.10 De opzegtermijn van een abonnement is 1 maand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale looptijd van je abonnement. Je kunt de ingangsdatum van je abonnement inzien in je profiel op www.atlasyoga.nl.
3.2.11 Je kunt eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor 1 volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen. Deze opschortingsmaand telt niet mee voor de periode van 8 maanden; als het lidmaatschap voor een maand wordt opgeschort, wordt de einddatum van het contract met 1 maand verlengd.
3.2.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht.
3.2.13 Indien je binnen 8 maanden na het stopzetten van je abonnement opnieuw een abonnement afsluit berekenen we je eenmalig € 15,- aan administratiekosten.

3.3 1-les per week & 2-les per week – minimale 3 maanden

3.3.1 Met je 1-les per week abonnement kun je naar elke yogalessen op het rooster maar alleen een les per week. Met je 2-les per week abonnement kun je naar elke yogalessen op het rooster maar alleen twee les per week. Op www.atlasyoga.nl vind je het actuele rooster.
3.3.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.3.3 Je abonnement gaat in op de dag dat je jezelf registreert voor het abonnement op www.atlasyoga.nl (activatiedatum).
3.3.4 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is 3 maanden.
3.3.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.
3.3.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.3.7 Abonnementsvormen en bijhorende tarieven staan op www.atlasyoga.nl vermeld.
3.3.8 Zorg bij afwezigheid voor een annulering van je gereserveerde plek in een les.
3.3.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: info@atlasyoga.nl 
3.3.10 De opzegtermijn van een abonnement is 1 maand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale looptijd van je abonnement. Je kunt de ingangsdatum van je abonnement inzien in je profiel op www.atlasyoga.nl.
3.3.11 Na een minimumperiode van 3 maanden, kun je eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor 1 volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen.
3.3.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht.

ARTIKEL 4 STRIPPENKAARTEN

4.1 De geldigheidsduur van de strippenkaarten staat vermeld op www.atlasyoga.nl. Ingangsdatum is eerste les op de strippenkaart.
4.2 De strippenkaarten gaan in op de dag dat je het koopt op www.atlasyoga.nl (activatiedatum).
4.3 Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Leskaarten kunnen niet worden verlengd of tussentijds stopgezet.

4.4 Atlas Yoga verleent geen restitutie op leskaarten.

4.5 Het strippenkaartje met 5 lessen is twee (2) maanden geldig na de datum van aankoop. De 5 klassen moeten daarom worden bijgewoond binnen twee maanden na de datum van aankoop. Na die periode vervalt dit recht. Het strippenkaartje met 10 lessen is vier (4) maanden geldig na de datum van aankoop. De 10 klassen moeten daarom worden bijgewoond binnen vier maanden na de datum van aankoop. Na die periode vervalt dit recht. Het strippenkaartje met 20 lessen is acht (8) maanden geldig na de datum van aankoop. De 20 klassen moeten daarom worden bijgewoond binnen acht maanden na de datum van aankoop. Na die periode vervalt dit recht.

ARTIKEL 5 AANBIEDINGEN

Deze opties zijn alleen bedoeld voor nieuwe leden.

5.1 Het Atlas Yoga Introductieaanbod van 1-maand onbeperkt geeft de houder recht op één (1) kalendermaand van onbeperkte yogalessen bij Atlas Yoga. De maand begint op de dag dat je jezelf registreert voor het op www.atlasyoga.nl (activatiedatum).

5.2 De Atlas Yoga Trial-lesaanbieding geeft recht op twee (2) yogalessen. Een nieuwe cursist mag de Atlas Yoga Trial-lesaanbieding alleen gebruiken als hij of zij geen (1) of meer yogalessen bij Atlas Yoga heeft gevolgd. De eerste proefles is de volledige prijs en de tweede is gratis.

ARTIKEL 6 LESROOSTER

6.1 Het lesrooster is te vinden op de website www.atlasyoga.nl. Dit rooster kan door Atlas Yoga desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Atlas Yoga zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en rittenkaarten of verlenging hiervan.
6.2 Als je een les wil volgen dien je online (via www.atlasyoga.nl) een plaats te reserveren om er zeker van te zijn dat er plek is je.

ARTIKEL 7 RESERVERINGEN VOOR YOGALESSEN 
7.1 Lessen zijn alleen beschikbaar voor online boeken, dus niet per telefoon of bij de receptie.
7.2 De cursist moet 5 minuten voor de begintijd bij de klas aanwezig zijn, als de cursist te laat is, kan de toegang tot de klas worden geweigerd en wordt er geen restitutie gegeven
7.3 De cursist kan zijn boeking annuleren tot 1 uur voordat de les begint. Om dit te doen, moeten ze naar hun account gaan en de klas in hun schema annuleren.
7.4 Als ze binnen zeven uur voordat de les begint, annuleren, is dit een ‘late annulering’. Ze kunnen dat 3 keer per maand doen. Als ze het vaker doen, schorst Atlas Yoga het voorrecht van de cursist om een maand online te boeken.
7.5 Als de cursist een abonnement heeft, kunnen ze 3 keer per maand een “late annulering” of “no show” krijgen. Als dit vaker gebeurt, is de mogelijkheid van de cursist om online te boeken gedurende een periode van één maand niet beschikbaar. Als de cursist een Strippenkaart heeft, wordt deze klasse van zijn kaart afgeschreven.

ARTIKEL 8 NAKOMING ATLAS YOGA

8.1 Cursisten moeten zich te allen tijde houden aan de gedragscode van Atlas Yoga:

  1. Zorg ervoor dat je schoon en fris bent wanneer je de yogales bijwoont. Het gebruik van ongeparfumeerde deodorant wordt zeer op prijs gesteld. Met het oog op mogelijke allergieën of andere cursisten, wordt iedereen gevraagd om geen parfum, aromatherapieoliën of andere geparfumeerde producten te dragen en geen spraydeodorant te gebruiken in de kleedkamers.
  2. Draag schone yogakleding in yogalessen, waarin je gemakkelijk kunt bewegen.
  3. Atlas Yoga adviseert om niet later dan twee uur voor het begin van de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te doen.
  4. Draag geen schoenen in de yogastudio’s.
  5. Atlas Yoga stelt yogamatten beschikbaar voor gebruik tijdens yogalessen. Na de les moet een yogamat altijd worden schoongemaakt en opgeborgen door de student die hem heeft gebruikt.
  6. Om iedereen in staat te stellen vrede te vinden, wordt de studenten gevraagd om niet voor, tijdens en na de yogales in de yogastudio te praten en rustig in de andere kamers te praten.
  7. De fysieke en mentale integriteit van studenten moet altijd worden gerespecteerd. Seksueel gedrag of seksueel suggestief gedrag wordt niet getolereerd door Atlas Yoga.

8.2. Atlas Yoga behoudt zich het recht voor om studenten die zich niet houden aan de huisregels als bedoeld in artikel 9.1 toegang tot het Atlas Yoga-terrein te weigeren en om het lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen zonder restitutie reeds betaalde contributie.

8.3 Atlas Yoga behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les

ARTIKEL 9 PRIJS EN BETALING

9.1 De tarieven van de verschillende abonnementen, strippenkaarten, losse lessen, staan vermeld op de www.atlasyoga.nl.
9.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een prijswijziging heb je het recht om je abonnement te wijzigen of te beëindigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op www.atlasyoga.nl

ARTIKEL 10 OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Atlas Yoga het recht lessen, cursussen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12 PRIVACY

12.1 Atlas Yoga verzamelt persoonlijke gegevens van de cursisten en deelnemers om haar lidmaatschapsrecords bij te werken, betalingsopdrachten uit te voeren en voor administratie- en informatiedoeleinden. Atlas Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling persoonsgegevens om en voldoet aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

12.2 Atlas Yoga gebruikt de persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 12.1 om de cursisten en deelnemers te informeren over activiteiten van Atlas Yoga en eventuele wijzigingen in het schema. Als de cursist of deelnemer geen communicatie van Atlas Yoga wenst te ontvangen, kan hij of zij dit aan Atlas Yoga communiceren door een e-mail te sturen naar info@atlasyoga.nl

12.3 Atlas Yoga geeft nooit persoonlijke gegevens van de cursisten of deelnemers aan derden zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 13 KLACHTENPROCEDURE ATLAS YOGA

Atlas Yoga gaat ervan uit dat alle medewerkers van Atlas Yoga al het mogelijke zullen doen om in het beste belang van de studenten te dienen. Als er zich echter een situatie voordoet die niet aan de verwachtingen van de studenten voldoet en er een klacht is, volgt u de volgende procedure:

13.1. Neem contact op met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Dit kan de leraar of een andere medewerker van Atlas Yoga zijn. We streven ernaar om alle klachten op deze manier af te handelen. Onthoud: een goede leraar-leerlingrelatie is belangrijk voor Atlas Yoga, daarom staan ​​we open voor het oplossen van eventuele ongemakken die de cursisten ervaren.

13.2. Als u uw probleem niet kunt oplossen met de persoon op wie de klacht betrekking heeft, zoals hierboven beschreven, stuur dan uw schriftelijke klacht naar de klachtencoördinator met uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huidige datum en een duidelijke omschrijving van uw klacht. Als u schriftelijke correspondentie heeft, voeg dit dan toe aan uw brief. Hoe duidelijker en vollediger uw klacht, hoe gemakkelijker wij uw klacht kunnen beoordelen.

13.3. Binnen drie weken ontvangt de student een schriftelijke reactie op hun klacht. We streven hiernaar, maar als de klacht te complex is, kan het langer duren, in welk geval de student wordt geïnformeerd.

13.4. Alle klachten zijn vertrouwelijk. De klacht wordt twee jaar bewaard.