Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Atlas Yoga – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan Atlas Yoga op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Path to Health Houten BV heeft zijn officiële zetel op Kruisboog 26, 3994 AE Houten.

Leskaart: een 5 lessenkaart, 10 lessenkaart of een 20 lessenkaart, als bedoeld in artikel 4.

Introductieaanbiedingen: een proefles plus één (1) gratis, of één (1) maand onbeperkt yoga.

Abonnement: het lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Atlas Yoga, uitgegeven door Atlas Yoga en betaald door de cursist.

Losse les: een enkele yogales bij Atlas Yoga voor deelname en betaling door de cursist

Cursist – deelnemer aan een door Atlas Yoga verzorgde yogales, workshop of cursus.

Website – de website van Atlas Yoga: www.atlasyoga.nl

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID, GELDIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Atlas Yoga als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door Atlas Yoga schriftelijk zijn bevestigd. Atlas Yoga behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website.
2.3 Deelname aan de lessen, workshops of cursussen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Daarbij accepteer je het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel.

Atlas Yoga geeft onderstaande richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:

 • raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yogales begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent;
 • als je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent voordat je met een les, cursus, of workshop begint;
 • luister en volg de instructies op van de docent;
 • luister goed naar je eigen lichaam en je lichamelijk beperkingen;
 • doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn;
 • stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd;
 • deelname aan de lessen, workshops en cursussen geschiedt volledig op eigen risico;
 • Atlas Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel;
 • Atlas Yoga behoudt zich het recht voor deelname aan lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent;
 • Atlas Yoga is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist. 

2.4 Hoewel wij ernaar streven alleen correcte informatie op onze website te verstrekken, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Atlas Yoga biedt de volgende mogelijkheden om yogalessen bij Atlas Yoga bij te wonen:

ARTIKEL 3 ABONNEMENTEN

3.1 Yoga |  Daluren onbeperkt

3.1.1 Met je Off-peak abonnement kun je naar yogalessen op maandag t/m vrijdag  tussen 8.30-17.00 uur en in het weekend de gehele dag. Op de website vind je het actuele rooster.
3.1.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.1.3 Je abonnement gaat in op de dag dat je jezelf registreert voor het abonnement op de website (activatiedatum).
3.1.4 Je abonnement is doorlopend
3.1.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.
3.1.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.1.7 Abonnementsvormen en bijbehorende tarieven staan op de website vermeld.
3.1.8 Zorg bij afwezigheid voor een nader definitieve annulering van je gereserveerde plek in een les.
3.1.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: info@atlasyoga.nl
3.1.10 De opzegtermijn van een abonnement is één (1) maand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van één (1) maand en de minimale looptijd van je abonnement. Je kunt de ingangsdatum van je abonnement inzien in je profiel op de website.
3.1.11 Na een minimumperiode van drie (3) maanden, kun je eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor 1 volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen.
3.1.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht.

3.2 Yoga | Onbeperkt

3.2.1 Met je abonnement kun je naar elke yogales op het rooster. Op de website vind je het actuele rooster.
3.2.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.2.3 Je abonnement gaat in op de dag dat je jezelf registreert voor het abonnement op de website (activatiedatum).
3.2.4 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is zes maanden.
3.2.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.
3.2.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.2.7 Abonnementsvormen en bijbehorende tarieven staan op de website vermeld.
3.2.8 Zorg bij afwezigheid voor een annulering van je gereserveerde plek in een les.
3.2.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: info@atlasyoga.nl
3.2.10 De opzegtermijn van een abonnement is één (1) maand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van één (1) maand en de minimale looptijd van je abonnement. Je kunt de ingangsdatum van je abonnement inzien in je profiel op de website.
3.2.11 Je kunt eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor één (1) volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen. Deze opschortingsmaand telt niet mee voor de periode van zes (6) maanden; als het lidmaatschap voor een maand wordt opgeschort, wordt de einddatum van het contract met één (1) maand verlengd.
3.2.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan één (1) maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht.
3.2.13 Indien je binnen zes (6) maanden na het stopzetten van je abonnement opnieuw een abonnement afsluit berekenen we je eenmalig € 15,- aan administratiekosten.

3.3 Yoga | 1x per week & Yoga | 2x per week

3.3.1 Met je 1x per week abonnement kun je naar elke yogalessen op het rooster maar alleen een les per week. Met je 2x per week abonnement kun je naar elke yogalessen op het rooster maar alleen twee les per week. Op de website vind je het actuele rooster.
3.3.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.3.3 Je abonnement gaat in op de dag dat je jezelf registreert voor het abonnement op de website (activatiedatum).
3.3.4 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is drie maanden.
3.3.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.
3.3.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.3.7 Abonnementsvormen en bijbehorende tarieven staan op de website vermeld.
3.3.8 Zorg bij afwezigheid voor een annulering van je gereserveerde plek in een les.
3.3.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: info@atlasyoga.nl
3.3.10 De opzegtermijn van een abonnement is 1 maand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale looptijd van je abonnement. Je kunt de ingangsdatum van je abonnement inzien in je profiel op de website.
3.3.11 Na een minimumperiode van drie (3) maanden, kun je eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor 1 volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen.
3.3.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Atlas Yoga en niet met terugwerkende kracht.

ARTIKEL 4 LESKAARTEN

4.1 De geldigheidsduur van de leskaarten staat vermeld op de website. Ingangsdatum is eerste les op de leskaart.
4.2 De leskaarten gaan in op de dag dat je het koopt op de website (activatiedatum).
4.3 Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen. Leskaarten kunnen niet worden verlengd of tussentijds stopgezet.
4.4 Atlas Yoga geeft geen restitutie op leskaarten.
4.5 De leskaart met 5 lessen is twee (2) maanden geldig na de datum van aankoop. De 5 lessen moeten daarom worden bijgewoond binnen twee maanden na de datum van aankoop. Na die periode vervalt dit recht. De leskaart met 10 lessen is vier (4) maanden geldig na de datum van aankoop. De 10 lessen moeten daarom worden bijgewoond binnen vier maanden na de datum van aankoop. Na die periode vervalt dit recht. De leskaart met twintig (20) lessen is acht (8) maanden geldig na de datum van aankoop. De twintig (20) lessen moeten daarom worden bijgewoond binnen acht maanden na de datum van aankoop. Na die periode vervalt dit recht.

ARTIKEL 5 AANBIEDINGEN

Deze opties zijn alleen bedoeld voor nieuwe leden.

5.1 De Atlas Yoga Proefmaand van 1 maand onbeperkt geeft de houder recht op één (1) kalendermaand van onbeperkte yogalessen bij Atlas Yoga. De maand begint op de dag dat je jezelf registreert voor de Proefmaand op de website (activatiedatum).
5.2 De Atlas Yoga Proefles geeft recht op twee (2) yogalessen. Een nieuwe cursist mag de Atlas Yoga Proefles alleen gebruiken als hij of zij geen (1) of meer yogalessen bij Atlas Yoga heeft gevolgd. De eerste proefles is de volledige prijs en de tweede les is gratis.

ARTIKEL 6 LESROOSTER

6.1 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Atlas Yoga desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Atlas Yoga zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en leskaarten of verlenging hiervan.
6.2 Als je een les wil volgen, dien je online via de website een plaats te reserveren om er zeker van te zijn dat er plek voor je is.

ARTIKEL 7 RESERVERINGEN VOOR YOGALESSEN

7.1 Lessen zijn alleen beschikbaar voor online boeken en via de app, dus niet telefonisch of bij de receptie.
7.2 De cursist moet vijf (5) minuten voor de begintijd bij de les aanwezig zijn, als de cursist te laat is, kan de toegang tot de les worden geweigerd en wordt er geen restitutie gegeven.
7.3 De cursist kan zijn boeking kosteloos annuleren tot twee (2) uur voordat de les begint. Om dit te doen, moeten ze naar hun account gaan en de les in hun schema annuleren.
7.4 Als de cursist binnen twee (2) uur van de les zijn aanmelding annuleert, wordt de les in rekening gebracht.

ARTIKEL 8 NAKOMING ATLAS YOGA

8.1 Cursisten moeten zich te allen tijde houden aan de gedragscode van Atlas Yoga:

 1. Zorg ervoor dat je schoon en fris bent wanneer je de yogales bijwoont. Het gebruik van ongeparfumeerde deodorant wordt zeer op prijs gesteld. Met het oog op mogelijke allergieën of andere cursisten, wordt iedereen gevraagd om geen parfum, aromatherapieoliën of andere geparfumeerde producten te dragen en geen deodorant spray te gebruiken in de kleedkamers.
 2. Draag schone yogakleding in de yogalessen waarin je gemakkelijk kunt bewegen.
 3. Atlas Yoga adviseert om niet later dan twee uur voor het begin van de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te doen.
 4. Draag geen schoenen in de yogastudio’s.
 5. Atlas Yoga stelt yogamatten beschikbaar voor gebruik tijdens yogalessen. Na de les moet een yogamat altijd worden schoongemaakt en opgeborgen door de student die hem heeft gebruikt.
 6. Om iedereen in staat te stellen tot rust te kunnen komen, wordt de studenten gevraagd om niet voor, tijdens en na de yogales in de yogastudio te praten en rustig in de andere kamers te praten.
 7. De fysieke en mentale integriteit van studenten moet altijd worden gerespecteerd. Seksueel gedrag of seksueel suggestief gedrag wordt niet getolereerd door Atlas Yoga.

8.2. Atlas Yoga behoudt zich het recht voor om studenten die zich niet houden aan de huisregels als bedoeld in artikel 9.1 toegang tot het Atlas Yoga-terrein te weigeren en om het lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen zonder restitutie reeds betaalde contributie.
8.3 Atlas Yoga behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les

ARTIKEL 9 PRIJS EN BETALING

9.1 De tarieven van de verschillende abonnementen, leskaarten, losse lessen, staan vermeld op de website.
9.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een prijswijziging heb je het recht om je abonnement te wijzigen of te beëindigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Atlas Yoga het recht lessen, cursussen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.

ARTIKEL 11 GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

11.1 U stemt ermee in onze site te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, uitsluitend voor wettige doeleinden en op een manier die de rechten van anderen niet schendt of beperkt, of het gebruik en plezier van de site niet belemmert. Als u niet voldoet aan deze voorwaarden, kunnen we u de toegang tot onze site ontzeggen.
11.2 Als u een reservering wilt maken, dient u de instructies voor het maken van een reservering op de site te volgen. Elke reservering is onderworpen aan uw akkoord met verdere voorwaarden met betrekking tot die reservering. Wij zullen u op de hoogte brengen van de relevante voorwaarden die u moet accepteren om uw reservering te voltooien. U kunt inhoud van onze site alleen downloaden en afdrukken voor uw privé, persoonlijke en niet-commerciële gebruik. We garanderen niet dat enig materiaal dat beschikbaar is voor downloaden vrij is van infecties, virussen, trojaanse paarden en/of andere verontreinigende codes. U stemt ermee in de aanvraag- en boekingsformulieren op onze site te gebruiken voor alleen legitieme aanvragen en/of boekingen voor uzelf of voor andere personen voor wie u gemachtigd bent op te treden.
11.3 U zult de site niet gebruiken om per e-card, e-mail, post of op andere wijze materiaal te verzenden dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreuk maakt op de privacy, vulgair, obsceen of godslasterlijk is.
11.4 U stemt ermee in onze inhoud niet te reproduceren, distribueren, wijzigen of opnieuw te plaatsen op een andere site, onze site in te kaderen of te spiegelen of naar onze site te linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
11.5 U verleent ons een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie om elk materiaal dat u ons e-mailt, post of indient, te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot publiceren, exploiteren en wijzigen). Voor alle duidelijkheid zijn wij vrij om alle ideeën, concepten, knowhow, inhoud, tekst of afbeeldingen die zijn opgenomen in uw communicatie met ons, voor welk doel dan ook, te gebruiken, voor zover toegestaan ​​door de wet. We proberen onze site regelmatig bij te werken, dus we moeten mogelijk de toegang, service of functionaliteit van tijd tot tijd opschorten zonder kennisgeving. Indien nodig moeten we onze site mogelijk voor onbepaalde tijd sluiten. We zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Omdat informatie of gegevens die naar of van onze site worden verzonden via openbare telecommunicatienetwerken gaan, kunnen we niet beloven dat de werking van onze site veilig, vertrouwelijk, ononderbroken of foutloos zal zijn. U stemt ermee in niets te doen dat de juiste werking van de site kan verstoren, inclusief maar niet beperkt tot knoeien met, of hacken van, de site of de servers waarop deze zich bevindt.
11.6 Onze site heeft mogelijk enkele secties die alleen toegankelijk zijn met een gebruikersidentificatiecode en/of wachtwoord. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot die secties of tot de hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u dat wenst, of als u daartoe wordt voorzien, moet u vertrouwelijke informatie behandelen en deze alleen zelf gebruiken. We kunnen uw toegang of een wachtwoord, dat u heeft gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment naar eigen goeddunken uitschakelen of opschorten. Onze afgifte van wachtwoorden is geen belofte van voortgezet gebruik of toegang tot de site of enige gegevens die u erop kunt opslaan. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als volledig of als vervanging voor professioneel medisch advies. De informatie mag niet worden vertrouwd of behandeld als vervanging voor specifiek medisch of gezondheidsadvies. Atlas Yoga aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies dat kan voortvloeien uit het raadplegen of vertrouwen op informatie op deze website. Delen van de website linken naar externe internetpagina’s, en andere externe internetpagina’s kunnen linken naar deze website. Atlas Yoga is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetpagina’s.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 PRIVACY

13.1 Atlas Yoga verzamelt persoonlijke gegevens van de cursisten en deelnemers om haar lidmaatschapsrecords bij te werken, betalingsopdrachten uit te voeren en voor administratie- en informatiedoeleinden. Atlas Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling persoonsgegevens om en voldoet aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
13.2 Atlas Yoga gebruikt de persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 13.1 om de cursisten en deelnemers te informeren over activiteiten van Atlas Yoga en eventuele wijzigingen in het schema. Als de cursist of deelnemer geen communicatie van Atlas Yoga wenst te ontvangen, kan hij of zij dit aan Atlas Yoga communiceren door een e-mail te sturen naar info@atlasyoga.nl
12.3 Atlas Yoga geeft nooit persoonlijke gegevens van de cursisten of deelnemers aan derden zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 14 KLACHTENPROCEDURE ATLAS YOGA

Atlas Yoga gaat ervan uit dat alle medewerkers van Atlas Yoga al het mogelijke zullen doen om in het beste belang van de studenten te dienen. Als er zich echter een situatie voordoet die niet aan de verwachtingen van de studenten voldoet en er een klacht is, volgt u de volgende procedure:

14.1. Neem contact op met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Dit kan de docent of een andere medewerker van Atlas Yoga zijn. We streven ernaar om alle klachten op deze manier af te handelen. Onthoud: een goede leraar-leerlingrelatie is belangrijk voor Atlas Yoga, daarom staan ​​we open voor het oplossen van eventuele ongemakken die de cursisten ervaren.
14.2. Als u uw probleem niet kunt oplossen met de persoon op wie de klacht betrekking heeft, zoals hierboven beschreven, stuur dan uw schriftelijke klacht naar de klachtencoördinator met uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huidige datum en een duidelijke omschrijving van uw klacht. Als u schriftelijke correspondentie heeft, voeg dit dan toe aan uw brief. Hoe duidelijker en vollediger uw klacht, hoe gemakkelijker wij uw klacht kunnen beoordelen.
14.3. Binnen drie weken ontvangt de student een schriftelijke reactie op hun klacht. We streven hiernaar, maar als de klacht te complex is, kan het langer duren, in welk geval de student wordt geïnformeerd.
14.4. Alle klachten zijn vertrouwelijk. De klacht wordt twee jaar bewaard.Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Email